Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Европейска инициатива за медиен плурализъм
Current status: Withdrawn on 20/08/2013
Commission registration number: ECI(2012)000013
Date of registration: 05/10/2012
Date of publication of this translation: 22/01/2013
Registration language: EN / Other languages available: BG DE EN ES FR HU IT NL PT RO
Subject-matter: Защитаване медийния плурализъм чрез частична хармонизация на национални правила за собствеността и прозрачността на медиите, кофликти на интерес с политическа длъжност и независимост на медийните регулаторни органи.
Main objectives: Ние настояваме за промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги (или подкрепа за нова Директива) с цел въвеждането на хармонизирани правила по отношение на закрила на медийния плурализъм като необходима стъпка към правилното функциониране на вътрешния пазар. Такова законодателство, в съотвествие с Хартата за основните права на ЕС, също ще задоволи целта на обществения интерес за поддържане на плуралистичен демократичен дебат чрез свободен обмен на идеи и информация в Европейския съюз.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Членове 22, 26, 49, 50, 55 и 114 от ДФЕС; Член 11 от Хартата за основните права на ЕС.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Ségolène PRUVOT - info@mediainitiative.eu
  • Substitute: Cayetana DE ZULUETA - italia@mediainitiative.eu
  • Other members: Esther DURIN, Ioana Adriana AVADANI, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV, Granville WILLIAMS
Annex: Other languages available: EN IT
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 09/08/2012

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Alliance Internationale de Journalistes 30/04/2012 1,000
European Alternatives 30/04/2012 1,000

Total amount of support and funding: €2,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.