Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Iniţiativa Europeană pentru Pluralismul Media
Statutul actual: Retrasă la data de 20/08/2013
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2012)000013
Data înregistrării: 05/10/2012
Data publicării acestei traduceri: 24/10/2012
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: BG DE EN ES FR HU IT NL PT RO
Obiect: Protejarea pluralismului media prin armonizarea parţială a reglementărilor naţionale privitoare la proprietatea şi transparenţa media, la conflictul de interese faţă de funcţia politică şi la independenţa organismelor de supervizare a media.
Obiective principale: Cerem amendarea Directivei Serviciilor Audiovizuale şi Media (sau promovarea unei noi Directive) cu scopul de a introduce reglementări armonizate privitoare la protejarea pluralismului media ca un pas necesar către corecta funcţionare a pieţei interne. O astfel de legislaţie, în concordanţă cu Carta Drepturilor Fundamentale a UE, va fi şi în sprijinul obictivului de interes public de a menţine o dezbatere pluralistă democratică prin schimbul liber de idei şi informaţie în Uniunea Europeană.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Articolele 22, 26, 49, 50, 55, 114 din TFUE; Articolul 11 din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Ségolène PRUVOT - info@mediainitiative.eu
  • Supleant: Cayetana DE ZULUETA - italia@mediainitiative.eu
  • Alţi membri: Esther DURIN, Ioana Adriana AVADANI, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV, Granville WILLIAMS
Anexă: Alte versiuni lingvistice: EN IT
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 09/08/2012

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
Alliance Internationale de Journalistes 30/04/2012 1.000
European Alternatives 30/04/2012 1.000

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 2.000
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.