Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights
Aktuálny status: Vzatá späť 21/01/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000012
Dátum registrácie: 01/10/2012
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: DE EN ET NL
Predmet: We invite the European Commission to adopt legislation to prohibit, prevent and pre-empt Ecocide, the extensive damage, destruction to or loss of ecosystems.
Hlavné ciele: 1. Criminalise Ecocide and ensure that natural and legal persons can be held responsible for committing Ecocide according to the principle of superior responsibility. 2. Prohibit and prevent any Ecocide on European territories or maritime territories falling under EU legislation, as well as acts outside the EU committed by EU registered legal persons or EU nationals. 3. Provide for a period of transition to facilitate a sustainable economy
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: EU Treaty Articles 83, 191, 194; Directives 2004/35/EC,2008/99/EC;Aarhus Convention;Copenhagen Accor
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Náhradník: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Ďalší členovia: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: NL DE ET
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 02/08/2012

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 2 291
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.