Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Stop Ecocide in Europa: Een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 21/01/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000012
Registratiedatum: 01/10/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 16/01/2013
Taal van registratie EN / Andere talen DE EN ET NL
Onderwerp: We vragen de Europese Commissie om een wet aan te nemen die ecocide - ernstige schade, verwoesting of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied - kan verbieden en voorkomen.
Belangrijkste doelen: 1. Maak van ecocide een misdaad en waarborg dat normale en wettelijke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze Ecocide plegen volgens het principe van superieure aansprakelijkheid. 2. Verbied en voorkom elke vorm van ecocide op Europees grond- en maritiemgebied die onder EU wetgeving vallen, en daden die buiten de EU worden gepleegd door bij de EU geregistreerde wettelijke personen of burgers van de EU. 3. Verschaf een overgangsperiode om een duurzame economie in de hand te werken.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: VwEU artikelen 83,191,194;Richtlijnen 2004/35/EG,2008/99/EG;Verdrag van Aarhus;Akkoord van Kopenhage
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Plaatsvervanger: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Andere leden: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Bijlage: Andere talen EN DE ET
Wetgevingsvoorstel: Andere talen EN
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 02/08/2012

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2.291

Totaalbedrag steun en financiering: € 2.291
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura