Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Lõpetame ökotsiidi Euroopas: kodanike algatus andmaks Maale õigused
Praegune staatus: Tagasi võetud 21/01/2013
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000012
Registreerimise kuupäev: 01/10/2012
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 17/01/2013
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: DE EN ET NL
Sisu: Meie kutsume Euroopa Komisjoni üles vastu võtma õigusakte, mis keelaks, hoiaks ära ning ennetaks ökotsiidi, mis on konkreetse ala ökosüsteemide ulatuslik kahjustus, hävitamine või kadu.
Peamised eesmärgid: 1. Kriminaliseerida ökotsiid ning tagada, et füüsilisi ja juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele ökotsiidi sooritamise eest vastavalt ülema vastutuse printsiibile. 2. Keelustada ja ennetada iga ökotsiid Euroopa territooriumil või EL’i õigusruumi kuuluval mereterritooriumil, nagu ka tegevused väljaspool EL’i, mis on sooritatud EL’is registreeritud juriidiliste isikute või EL’i kodanike poolt. 3. Tagada üleminekuperiood võimaldamaks jätkusuutlik majandus
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: EL toimimise leping Artikkel 83,191,194;direktiivid 2004/35/EC,2008/99/EC;Århusi konventsioon;Kopenh
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Asendaja: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Teised liikmed: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Veebisait: www.endecocide.eu
Lisa:
Õigusakti eelnõu: Muud keeled: EN
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 02/08/2012

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 2 291
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.