Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights
Настоящ статус: Оттеглена на 21/01/2013
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2012)000012
Дата на регистрация: 01/10/2012
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: DE EN ET NL
Предмет: We invite the European Commission to adopt legislation to prohibit, prevent and pre-empt Ecocide, the extensive damage, destruction to or loss of ecosystems.
Основни цели: 1. Criminalise Ecocide and ensure that natural and legal persons can be held responsible for committing Ecocide according to the principle of superior responsibility. 2. Prohibit and prevent any Ecocide on European territories or maritime territories falling under EU legislation, as well as acts outside the EU committed by EU registered legal persons or EU nationals. 3. Provide for a period of transition to facilitate a sustainable economy
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: EU Treaty Articles 83, 191, 194; Directives 2004/35/EC,2008/99/EC;Aarhus Convention;Copenhagen Accor
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Заместник: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Други членове: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Уебсайт: Други достъпни езици: NL DE ET
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 02/08/2012

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 2 291
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.