Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Stop Ecocide in Europa: Een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven
Status: Umaknjena 21/01/2013
Evidenčna številka Komisije: ECI(2012)000012
Datum prijave: 01/10/2012
Datum objave prevoda: 16/01/2013
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: DE EN ET NL
Predmet: We vragen de Europese Commissie om een wet aan te nemen die ecocide - ernstige schade, verwoesting of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied - kan verbieden en voorkomen.
Glavni cilji: 1. Maak van ecocide een misdaad en waarborg dat normale en wettelijke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze Ecocide plegen volgens het principe van superieure aansprakelijkheid. 2. Verbied en voorkom elke vorm van ecocide op Europees grond- en maritiemgebied die onder EU wetgeving vallen, en daden die buiten de EU worden gepleegd door bij de EU geregistreerde wettelijke personen of burgers van de EU. 3. Verschaf een overgangsperiode om een duurzame economie in de hand te werken.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: VwEU artikelen 83,191,194;Richtlijnen 2004/35/EG,2008/99/EG;Verdrag van Aarhus;Akkoord van Kopenhage
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
  • Predstavnik: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Namestnik: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Drugi člani: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Spletna stran: www.endecocide.eu
Priloga: Drugi jeziki pobude: EN DE ET
Osnutek pravnega akta: Drugi jeziki pobude: EN
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 02/08/2012

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2.291

Skupni znesek podpore in financiranja: € 2.291
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.