Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Stop Ecocide in Europa: Een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven
Aktuálny status: Vzatá späť 21/01/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000012
Dátum registrácie: 01/10/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 16/01/2013
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: DE EN ET NL
Predmet: We vragen de Europese Commissie om een wet aan te nemen die ecocide - ernstige schade, verwoesting of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied - kan verbieden en voorkomen.
Hlavné ciele: 1. Maak van ecocide een misdaad en waarborg dat normale en wettelijke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze Ecocide plegen volgens het principe van superieure aansprakelijkheid. 2. Verbied en voorkom elke vorm van ecocide op Europees grond- en maritiemgebied die onder EU wetgeving vallen, en daden die buiten de EU worden gepleegd door bij de EU geregistreerde wettelijke personen of burgers van de EU. 3. Verschaf een overgangsperiode om een duurzame economie in de hand te werken.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: VwEU artikelen 83,191,194;Richtlijnen 2004/35/EG,2008/99/EG;Verdrag van Aarhus;Akkoord van Kopenhage
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Náhradník: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Ďalší členovia: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Webová lokalita: www.endecocide.eu
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN DE ET
Návrh právneho aktu: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 02/08/2012

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 2 291
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.