Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Stop Ecocide in Europa: Een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven
Statutul actual: Retrasă la data de 21/01/2013
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2012)000012
Data înregistrării: 01/10/2012
Data publicării acestei traduceri: 16/01/2013
Înregistrată în limba: EN / Alte versiuni lingvistice: DE EN ET NL
Obiect: We vragen de Europese Commissie om een wet aan te nemen die ecocide - ernstige schade, verwoesting of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied - kan verbieden en voorkomen.
Obiective principale: 1. Maak van ecocide een misdaad en waarborg dat normale en wettelijke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze Ecocide plegen volgens het principe van superieure aansprakelijkheid. 2. Verbied en voorkom elke vorm van ecocide op Europees grond- en maritiemgebied die onder EU wetgeving vallen, en daden die buiten de EU worden gepleegd door bij de EU geregistreerde wettelijke personen of burgers van de EU. 3. Verschaf een overgangsperiode om een duurzame economie in de hand te werken.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: VwEU artikelen 83,191,194;Richtlijnen 2004/35/EG,2008/99/EG;Verdrag van Aarhus;Akkoord van Kopenhage
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Supleant: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Alţi membri: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Anexă: Alte versiuni lingvistice: EN DE ET
Proiect de act juridic: Alte versiuni lingvistice: EN
Surse de susţinere şi finanţare:

Ultima actualizare: 02/08/2012

Numele sponsorului Data[1] Suma în euro[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2.291

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: € 2.291
[1]
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.