Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Stop Ecocide in Europa: Een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven
Obecny status: Wycofano 21/01/2013
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000012
Data rejestracji: 01/10/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 16/01/2013
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: DE EN ET NL
Przedmiot: We vragen de Europese Commissie om een wet aan te nemen die ecocide - ernstige schade, verwoesting of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied - kan verbieden en voorkomen.
Główne cele: 1. Maak van ecocide een misdaad en waarborg dat normale en wettelijke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze Ecocide plegen volgens het principe van superieure aansprakelijkheid. 2. Verbied en voorkom elke vorm van ecocide op Europees grond- en maritiemgebied die onder EU wetgeving vallen, en daden die buiten de EU worden gepleegd door bij de EU geregistreerde wettelijke personen of burgers van de EU. 3. Verschaf een overgangsperiode om een duurzame economie in de hand te werken.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: VwEU artikelen 83,191,194;Richtlijnen 2004/35/EG,2008/99/EG;Verdrag van Aarhus;Akkoord van Kopenhage
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Zastępca: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Inni członkowie: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Strona internetowa: www.endecocide.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN DE ET
Projekt aktu prawnego: Inne dostępne języki: EN
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 02/08/2012

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 2 291
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego