Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Stop Ecocide in Europa: Een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven
Pašreizējais statuss: Atsaukta 21/01/2013
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000012
Reģistrācijas datums: 01/10/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 16/01/2013
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: DE EN ET NL
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: We vragen de Europese Commissie om een wet aan te nemen die ecocide - ernstige schade, verwoesting of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied - kan verbieden en voorkomen.
Galvenie mērķi: 1. Maak van ecocide een misdaad en waarborg dat normale en wettelijke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze Ecocide plegen volgens het principe van superieure aansprakelijkheid. 2. Verbied en voorkom elke vorm van ecocide op Europees grond- en maritiemgebied die onder EU wetgeving vallen, en daden die buiten de EU worden gepleegd door bij de EU geregistreerde wettelijke personen of burgers van de EU. 3. Verschaf een overgangsperiode om een duurzame economie in de hand te werken.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: VwEU artikelen 83,191,194;Richtlijnen 2004/35/EG,2008/99/EG;Verdrag van Aarhus;Akkoord van Kopenhage
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Vietnieks: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Citi locekļi: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Tīmekļa vietne: www.endecocide.eu
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN DE ET
Tiesību akta projekts: Citas pieejamās valodas: EN
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 02/08/2012

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 2 291
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.