Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Stop Ecocide in Europa: Een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven
Stádas reatha: Tarraingíodh siar an 21/01/2013
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2012)000012
Dáta clárúcháin: 01/10/2012
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 16/01/2013
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: DE EN ET NL
Ábhar: We vragen de Europese Commissie om een wet aan te nemen die ecocide - ernstige schade, verwoesting of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied - kan verbieden en voorkomen.
Príomhchuspóirí: 1. Maak van ecocide een misdaad en waarborg dat normale en wettelijke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze Ecocide plegen volgens het principe van superieure aansprakelijkheid. 2. Verbied en voorkom elke vorm van ecocide op Europees grond- en maritiemgebied die onder EU wetgeving vallen, en daden die buiten de EU worden gepleegd door bij de EU geregistreerde wettelijke personen of burgers van de EU. 3. Verschaf een overgangsperiode om een duurzame economie in de hand te werken.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: VwEU artikelen 83,191,194;Richtlijnen 2004/35/EG,2008/99/EG;Verdrag van Aarhus;Akkoord van Kopenhage
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
  • Ionadaí: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Ionadaí malartach: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Baill eile: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Suíomh gréasáin: www.endecocide.eu
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN DE ET
Dréachtghníomh dlí: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 02/08/2012

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2,291

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 2,291
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.