Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Stop Ecocide in Europa: Een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven
Praegune staatus: Tagasi võetud 21/01/2013
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000012
Registreerimise kuupäev: 01/10/2012
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 16/01/2013
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: DE EN ET NL
Sisu: We vragen de Europese Commissie om een wet aan te nemen die ecocide - ernstige schade, verwoesting of verlies van ecosystemen van een bepaald gebied - kan verbieden en voorkomen.
Peamised eesmärgid: 1. Maak van ecocide een misdaad en waarborg dat normale en wettelijke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden als ze Ecocide plegen volgens het principe van superieure aansprakelijkheid. 2. Verbied en voorkom elke vorm van ecocide op Europees grond- en maritiemgebied die onder EU wetgeving vallen, en daden die buiten de EU worden gepleegd door bij de EU geregistreerde wettelijke personen of burgers van de EU. 3. Verschaf een overgangsperiode om een duurzame economie in de hand te werken.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: VwEU artikelen 83,191,194;Richtlijnen 2004/35/EG,2008/99/EG;Verdrag van Aarhus;Akkoord van Kopenhage
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Asendaja: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Teised liikmed: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Veebisait: www.endecocide.eu
Lisa: Muud keeled: EN DE ET
Õigusakti eelnõu: Muud keeled: EN
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 02/08/2012

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 2 291
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.