Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Lõpetame ökotsiidi Euroopas: kodanike algatus andmaks Maale õigused
Current status: Withdrawn on 21/01/2013
Commission registration number: ECI(2012)000012
Date of registration: 01/10/2012
Date of publication of this translation: 17/01/2013
Registration language: EN / Other languages available: DE EN ET NL
Subject-matter: Meie kutsume Euroopa Komisjoni üles vastu võtma õigusakte, mis keelaks, hoiaks ära ning ennetaks ökotsiidi, mis on konkreetse ala ökosüsteemide ulatuslik kahjustus, hävitamine või kadu.
Main objectives: 1. Kriminaliseerida ökotsiid ning tagada, et füüsilisi ja juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele ökotsiidi sooritamise eest vastavalt ülema vastutuse printsiibile. 2. Keelustada ja ennetada iga ökotsiid Euroopa territooriumil või EL’i õigusruumi kuuluval mereterritooriumil, nagu ka tegevused väljaspool EL’i, mis on sooritatud EL’is registreeritud juriidiliste isikute või EL’i kodanike poolt. 3. Tagada üleminekuperiood võimaldamaks jätkusuutlik majandus
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: EL toimimise leping Artikkel 83,191,194;direktiivid 2004/35/EC,2008/99/EC;Århusi konventsioon;Kopenh
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Substitute: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Other members: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Annex:
Draft legal act: Other languages available: EN
Sources of support and funding:

Last update: 02/08/2012

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2,291

Total amount of support and funding: €2,291
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.