Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Stoppen wir den Ökozid in Europa: Eine Bürgerinitiative, um der Erde Rechte zu verleihen
Aktuálny status: Vzatá späť 21/01/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000012
Dátum registrácie: 01/10/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 17/01/2013
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: DE EN ET NL
Predmet: Wir fordern die Europäische Kommission auf, den Ökozid, die umfangreiche Beschädigung, Zerstörung oder den Verlust von Ökosystemen in einem bestimmten Gebiet, zu verbieten, zu verhindern oder ihm zuvorzukommen.
Hlavné ciele: 1. Eine Strafbarkeit des Ökozid, die es ermöglicht, natürliche und juristische Personen für das Begehen eines Ökozids nach dem Prinzip der Vorgesetztenverantwortlichkeit strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. 2. Zu verbieten und zu verhindern, dass Ökozid auf unter EU-Gesetzgebung stehendem EU-Festland oder EU-Seegebieten verübt wird, sowie zu verbieten und zu verhindern, dass außerhalb der EU Ökozid von EU Bürgern oder von in der EU ansässigen juristischen Personen begangen wird. 3. Gewährleistung einer Übergangsperiode, um die Realisierung einer nachhaltigen Wirtschaft zu erleichtern.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: AEUV Artikel 83,191,194; Richtlinien 2004/35/EC,2008/99/EC;Aarhus Konvention;Kopenhagener Vereinbaru
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Náhradník: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Ďalší členovia: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Webová lokalita: www.endecocide.eu
Príloha:
Návrh právneho aktu: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 02/08/2012

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 2 291
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.