Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Stoppen wir den Ökozid in Europa: Eine Bürgerinitiative, um der Erde Rechte zu verleihen
Pašreizējais statuss: Atsaukta 21/01/2013
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000012
Reģistrācijas datums: 01/10/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 17/01/2013
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: DE EN ET NL
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Wir fordern die Europäische Kommission auf, den Ökozid, die umfangreiche Beschädigung, Zerstörung oder den Verlust von Ökosystemen in einem bestimmten Gebiet, zu verbieten, zu verhindern oder ihm zuvorzukommen.
Galvenie mērķi: 1. Eine Strafbarkeit des Ökozid, die es ermöglicht, natürliche und juristische Personen für das Begehen eines Ökozids nach dem Prinzip der Vorgesetztenverantwortlichkeit strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. 2. Zu verbieten und zu verhindern, dass Ökozid auf unter EU-Gesetzgebung stehendem EU-Festland oder EU-Seegebieten verübt wird, sowie zu verbieten und zu verhindern, dass außerhalb der EU Ökozid von EU Bürgern oder von in der EU ansässigen juristischen Personen begangen wird. 3. Gewährleistung einer Übergangsperiode, um die Realisierung einer nachhaltigen Wirtschaft zu erleichtern.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: AEUV Artikel 83,191,194; Richtlinien 2004/35/EC,2008/99/EC;Aarhus Konvention;Kopenhagener Vereinbaru
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Vietnieks: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Citi locekļi: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Tīmekļa vietne: www.endecocide.eu
Pielikums:
Tiesību akta projekts: Citas pieejamās valodas: EN
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 02/08/2012

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 2 291
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.