Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights
Nuvarande status: Tillbakadraget den 21/01/2013
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000012
Registreringsdatum: 01/10/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: DE EN ET NL
Ämne: We invite the European Commission to adopt legislation to prohibit, prevent and pre-empt Ecocide, the extensive damage, destruction to or loss of ecosystems.
Viktigaste mål: 1. Criminalise Ecocide and ensure that natural and legal persons can be held responsible for committing Ecocide according to the principle of superior responsibility. 2. Prohibit and prevent any Ecocide on European territories or maritime territories falling under EU legislation, as well as acts outside the EU committed by EU registered legal persons or EU nationals. 3. Provide for a period of transition to facilitate a sustainable economy
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: EU Treaty Articles 83, 191, 194; Directives 2004/35/EC,2008/99/EC;Aarhus Convention;Copenhagen Accor
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Ersättare: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Övriga medlemmar: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Webbplats: Andra språk: NL DE ET
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 02/08/2012

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Totalt belopp: € 2 291
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.