Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights
Pašreizējais statuss: Atsaukta 21/01/2013
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000012
Reģistrācijas datums: 01/10/2012
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: DE EN ET NL
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: We invite the European Commission to adopt legislation to prohibit, prevent and pre-empt Ecocide, the extensive damage, destruction to or loss of ecosystems.
Galvenie mērķi: 1. Criminalise Ecocide and ensure that natural and legal persons can be held responsible for committing Ecocide according to the principle of superior responsibility. 2. Prohibit and prevent any Ecocide on European territories or maritime territories falling under EU legislation, as well as acts outside the EU committed by EU registered legal persons or EU nationals. 3. Provide for a period of transition to facilitate a sustainable economy
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: EU Treaty Articles 83, 191, 194; Directives 2004/35/EC,2008/99/EC;Aarhus Convention;Copenhagen Accor
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Prisca Judith MERZ - merz.prisca@gmail.com
  • Vietnieks: Viktoria HELLER - viktoriaheller@yahoo.com
  • Citi locekļi: Alva SNIS SIGTRYGGSSON, Valerie CABANES, Tania Lúcia ROQUE, Kadri KALLE, Ramón MARTINEZ
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas: NL DE ET
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 02/08/2012

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Ms C Cormack 27/07/2012 2 291

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 2 291
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.