Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Let me vote
Nuvarande status: Tillbakadraget den 29/01/2013
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000006
Registreringsdatum: 11/05/2012
Översättningen publicerad den: 03/08/2012
Registreringsspråk: FR / Andra språk: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Ämne: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Viktigaste mål: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Ersättare: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webbplats: Andra språk: FR
Bilaga: Andra språk: FR EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor: