Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Let me vote
Status: Umaknjena 29/01/2013
Evidenčna številka Komisije: ECI(2012)000006
Datum prijave: 11/05/2012
Datum objave prevoda: 03/08/2012
Jezik prijave: FR / Drugi jeziki pobude: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Glavni cilji: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
  • Predstavnik: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Namestnik: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Drugi člani: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Spletna stran: Drugi jeziki pobude: FR
Priloga: Drugi jeziki pobude: FR EN
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore: