Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Let me vote
Aktuálny status: Vzatá späť 29/01/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000006
Dátum registrácie: 11/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 03/08/2012
Jazyk registrácie: FR / Ďalšie dostupné jazyky: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Hlavné ciele: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Náhradník: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ďalší členovia: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: FR
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: FR EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania: