Navigation path

Início Contactos Mapa do sítio

Sobre a iniciativa de cidadania

Procurar uma iniciativa

Organizar uma iniciativa

Mais informações

  • RSS
Declaração de exoneração de responsabilidade: O conteúdo desta página é da exclusiva responsabilidade dos organizadores das iniciativas. Os textos refletem exclusivamente os pontos de vista dos seus autores e não podem de forma alguma ser considerados como expressão do ponto de vista da Comissão. A Comissão não pode ser responsabilizada pela eventual utilização das informações aqui apresentadas.
Título: Let me vote
Estatuto atual: Retirada em 29/01/2013
Número de registo atribuído pela Comissão: ECI(2012)000006
Data de registo: 11/05/2012
Data de publicação da presente tradução: 03/08/2012
Língua de registo: FR / Outras línguas disponíveis: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Objeto: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Objetivos principais: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Disposições dos Tratados consideradas relevantes pelos organizadores: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizadores / Membros do comité de cidadãos:
  • Representante: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Substituto: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Outros membros: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Sítio Internet: Outras línguas disponíveis: FR
Anexo: Outras línguas disponíveis: FR EN
Projeto de ato jurídico:
Fontes de apoio e de financiamento: