Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Let me vote
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 29/01/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000006
Registratiedatum: 11/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 03/08/2012
Taal van registratie FR / Andere talen DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Onderwerp: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Belangrijkste doelen: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Plaatsvervanger: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Andere leden: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Website: Andere talen FR
Bijlage: Andere talen FR EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen: