Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Let me vote
Status kurrenti: Irtirata f'din id-data 29/01/2013
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2012)000006
Data tar-reġistrazzjoni: 11/05/2012
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 03/08/2012
Lingwa tar-reġistrazzjoni: FR / Lingwi oħrajn disponibbli: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Suġġett: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Għanijiet ewlenin: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Sostitut: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Membri oħrajn: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Websajt: Lingwi oħrajn disponibbli: FR
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: FR EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament: