Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Let me vote
Pašreizējais statuss: Atsaukta 29/01/2013
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000006
Reģistrācijas datums: 11/05/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 03/08/2012
Reģistrācijas valoda: FR / Citas pieejamās valodas: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Galvenie mērķi: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Vietnieks: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Citi locekļi: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas: FR
Pielikums: Citas pieejamās valodas: FR EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti: