Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Let me vote
Dabartinis statusas: Atsiimta 29/01/2013
Komisijos registracijos numeris: ECI(2012)000006
Registracijos data: 11/05/2012
Šio vertimo paskelbimo data: 03/08/2012
Registracijos kalba: FR / Kitos kalbos: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Dalykas: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Pagrindiniai tikslai: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
  • Atstovas: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Pavaduotojas: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Kiti nariai: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Interneto svetainė: Kitos kalbos: FR
Priedas: Kitos kalbos: FR EN
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai: