Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Let me vote
Aktualni status: Povučena 29/01/2013
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2012)000006
Datum registriranja: 11/05/2012
Datum objave prijevoda 03/08/2012
Jezik registriranja: FR / Drugi dostupni jezici: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Glavni ciljevi: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizatori/članovi građanskog odbora:
  • Predstavnik: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Zamjenik: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ostali članovi: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Internetska stranica: Drugi dostupni jezici: FR
Prilog: Drugi dostupni jezici: FR EN
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja: