Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Let me vote
Stádas reatha: Tarraingíodh siar an 29/01/2013
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2012)000006
Dáta clárúcháin: 11/05/2012
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 03/08/2012
Teanga chlárúcháin: FR / Teangacha eile atá ar fáil: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Ábhar: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Príomhchuspóirí: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
  • Ionadaí: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Ionadaí malartach: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Baill eile: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Suíomh gréasáin: Teangacha eile atá ar fáil: FR
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: FR EN
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe: