Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun sisältö on kokonaan kansalaisaloitteen järjestäjien vastuulla. Tekstit heijastavat ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä eikä niitä voi millään tapaa pitää Euroopan komission näkemyksinä. Komissio ei ole vastuussa mistään tämän sivun tietojen käytöstä.
Nimi: Let me vote
Aloitteen tila: Peruutettu 29/01/2013
Komission rekisteröintinumero: ECI(2012)000006
Rekisteröintipäivä: 11/05/2012
Tämän käännöksen julkaisupäivä: 03/08/2012
Rekisteröintikieli: FR / Muut kieliversiot: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Aihe: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Päätavoitteet: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Perussopimusten kohdat, joihin aloite järjestäjien mukaan perustuu: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Järjestäjät / kansalaistoimikunnan jäsenet:
  • Edustaja: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Varaedustaja: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Muut jäsenet: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Verkkosivusto: Muut kieliversiot: FR
Liite: Muut kieliversiot: FR EN
Säädösluonnos:
Tuki- ja rahoituslähteet: