Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Let me vote
Praegune staatus: Tagasi võetud 29/01/2013
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000006
Registreerimise kuupäev: 11/05/2012
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 03/08/2012
Registreerimiskeel: FR / Muud keeled: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Sisu: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Peamised eesmärgid: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Asendaja: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Teised liikmed: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Veebisait: Muud keeled: FR
Lisa: Muud keeled: FR EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad: