Navigation path

Inicio Contacto Mapa del sitio

Acerca de la Iniciativa Ciudadana Europea

Buscar una iniciativa

Organizar una iniciativa

Más información

  • RSS
Cláusula de exención de responsabilidad: El contenido de esta página es responsabilidad exclusiva de los organizadores de las iniciativas. El texto refleja únicamente la opinión de sus autores y no los puntos de vista de la Comisión Europea. La Comisión no es responsable del uso que se pueda hacer de la información.
Título: Let me vote
Situación actual: Retirada el 29/01/2013
Número de registro de la Comisión: ECI(2012)000006
Fecha de registro: 11/05/2012
Fecha de publicación de la presente traducción: 03/08/2012
Lengua de registro: FR / Otras lenguas disponibles: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Objeto: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Objetivos principales: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Disposiciones de los Tratados que los organizadores consideran pertinentes: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizadores / Miembros del comité de ciudadanos:
  • Representante: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Sustituto: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Otros miembros: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Web: Otras lenguas disponibles: FR
Anexo: Otras lenguas disponibles: FR EN
Proyecto de acto jurídico:
Fuentes de financiación y apoyo: