Navigation path

Αρχική σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα

Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Βρείτε μια πρωτοβουλία

Διοργάνωση πρωτοβουλίας

Άλλες πληροφορίες

  • RSS
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών των πρωτοβουλιών. Τα κείμενα απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η σελίδα.
Τίτλος: Let me vote
Σημερινό καθεστώς: Αποσύρθηκε στις 29/01/2013
Αριθμός μητρώου της Επιτροπής: ECI(2012)000006
Ημερομηνία καταχώρισης: 11/05/2012
Ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της μετάφρασης: 03/08/2012
Γλώσσα καταχώρισης: FR / Άλλες διαθέσιμες γλώσσες: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Αντικείμενο: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Βασικοί στόχοι: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Διατάξεις των Συνθηκών που θεωρούν σχετικές οι διοργανωτές: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Διοργανωτές / μέλη της επιτροπής πολιτών:
  • Εκπρόσωπος: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Αναπληρωτής: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Άλλα μέλη: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Ιστότοπος : Άλλες διαθέσιμες γλώσσες: FR
Παράρτημα: Άλλες διαθέσιμες γλώσσες: FR EN
Σχέδιο νομικής πράξης:
Πηγές στήριξης και χρηματοδότησης: