Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Let me vote
Nuværende status: Trukket tilbage den 29/01/2013
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2012)000006
Registreringsdato: 11/05/2012
Oversættelse offentliggjort den: 03/08/2012
Registreringssprog: FR / Andre tilgængelige sprog: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Emne: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Vigtigste målsætninger: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
  • Repræsentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Stedfortræder: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Øvrige medlemmer: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Websted: Andre tilgængelige sprog: FR
Bilag: Andre tilgængelige sprog: FR EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder: