Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Let me vote
Настоящ статус: Оттеглена на 29/01/2013
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2012)000006
Дата на регистрация: 11/05/2012
Дата на публикуване на този превод: 03/08/2012
Език на регистрацията: FR / Други достъпни езици: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Предмет: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Основни цели: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Заместник: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Други членове: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Уебсайт: Други достъпни езици: FR
Приложение: Други достъпни езици: FR EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране: