Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let me vote
Current status: Withdrawn on 29/01/2013
Commission registration number: ECI(2012)000006
Date of registration: 11/05/2012
Date of publication of this translation: 03/08/2012
Registration language: FR / Other languages available: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Subject-matter: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Main objectives: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Substitute: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Other members: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Website: Other languages available: FR
Annex: Other languages available: FR EN
Draft legal act:
Sources of support and funding: