Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Let me vote
Statutul actual: Retrasă la data de 29/01/2013
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2012)000006
Data înregistrării: 11/05/2012
Data publicării acestei traduceri: 11/06/2012
Înregistrată în limba: FR / Alte versiuni lingvistice: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Obiect: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Obiective principale: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Supleant: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Alţi membri: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Site: Alte versiuni lingvistice: FR
Anexă: Alte versiuni lingvistice: FR EN
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare: