Navigation path

Início Contactos Mapa do sítio

Sobre a iniciativa de cidadania

Procurar uma iniciativa

Organizar uma iniciativa

Mais informações

  • RSS
Declaração de exoneração de responsabilidade: O conteúdo desta página é da exclusiva responsabilidade dos organizadores das iniciativas. Os textos refletem exclusivamente os pontos de vista dos seus autores e não podem de forma alguma ser considerados como expressão do ponto de vista da Comissão. A Comissão não pode ser responsabilizada pela eventual utilização das informações aqui apresentadas.
Título: Let me vote
Estatuto atual: Retirada em 29/01/2013
Número de registo atribuído pela Comissão: ECI(2012)000006
Data de registo: 11/05/2012
Data de publicação da presente tradução: 11/06/2012
Língua de registo: FR / Outras línguas disponíveis: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Objeto: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Objetivos principais: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Disposições dos Tratados consideradas relevantes pelos organizadores: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Organizadores / Membros do comité de cidadãos:
  • Representante: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Substituto: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Outros membros: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Sítio Internet: Outras línguas disponíveis: FR
Anexo: Outras línguas disponíveis: FR EN
Projeto de ato jurídico:
Fontes de apoio e de financiamento: