Navigation path

Homepage Contatti Mappa del sito

Il diritto d'iniziativa

Trova un'iniziativa

Organizza un'iniziativa

Ulteriori informazioni

  • RSS
Clausola di esclusione della responsabilità: il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.
Titolo: Let me vote
Stato attuale: Ritirata il 29/01/2013
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2012)000006
Data di registrazione: 11/05/2012
Data di pubblicazione della presente traduzione: 11/06/2012
Lingua di registrazione: FR / Altre lingue disponibili: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Oggetto: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Obiettivi principali: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
  • Rappresentante: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Supplente: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Altri membri: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Sito web: Altre lingue disponibili: FR
Allegato: Altre lingue disponibili: FR EN
Bozza di atto giuridico:
Fonti di sostegno e di finanziamento: