Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Let me vote
Aktualni status: Povučena 29/01/2013
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2012)000006
Datum registriranja: 11/05/2012
Datum objave prijevoda 11/06/2012
Jezik registriranja: FR / Drugi dostupni jezici: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Glavni ciljevi: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Organizatori/članovi građanskog odbora:
  • Predstavnik: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Zamjenik: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ostali članovi: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Internetska stranica: Drugi dostupni jezici: FR
Prilog: Drugi dostupni jezici: FR EN
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja: