Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Let me vote
Stádas reatha: Tarraingíodh siar an 29/01/2013
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2012)000006
Dáta clárúcháin: 11/05/2012
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 11/06/2012
Teanga chlárúcháin: FR / Teangacha eile atá ar fáil: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Ábhar: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Príomhchuspóirí: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
  • Ionadaí: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Ionadaí malartach: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Baill eile: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Suíomh gréasáin: Teangacha eile atá ar fáil: FR
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: FR EN
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe: