Navigation path

Accueil Contact Plan du site

À propos de l'initiative citoyenne

Trouver une initiative

Organiser une initiative

En savoir plus

  • RSS
Clause de non-responsabilité: le contenu de cette page relève de la seule responsabilité des organisateurs des initiatives. Il reflète uniquement l'avis de ses auteurs et en aucun cas celui de la Commission européenne. La Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.
Intitulé: Let me vote
État d'avancement: Retirée le 29/01/2013
Numéro d'enregistrement attribué par la Commission: ECI(2012)000006
Date d'enregistrement: 11/05/2012
Date de publication de cette traduction: 11/06/2012
Langue d'enregistrement: FR / Autres langues disponibles: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Objet: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Principaux objectifs: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Dispositions des traités jugées pertinentes par les organisateurs: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Organisateurs / Membres du comité des citoyens:
  • Représentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Suppléant: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Autres membres: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Site internet: Autres langues disponibles: FR
Annexe: Autres langues disponibles: FR EN
Projet d'acte législatif:
Sources de soutien et de financement: