Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Let me vote
Nuværende status: Trukket tilbage den 29/01/2013
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2012)000006
Registreringsdato: 11/05/2012
Oversættelse offentliggjort den: 11/06/2012
Registreringssprog: FR / Andre tilgængelige sprog: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Emne: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Vigtigste målsætninger: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
  • Repræsentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Stedfortræder: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Øvrige medlemmer: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Websted: Andre tilgængelige sprog: FR
Bilag: Andre tilgængelige sprog: FR EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder: