Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Let me vote
Aktuální status: Staženo dne 29/01/2013
Registrační číslo Komise: ECI(2012)000006
Datum registrace: 11/05/2012
Datum zveřejnění tohoto překladu: 11/06/2012
Jazyk registrace: FR / Další jazykové verze: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Téma: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Hlavní cíle: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Organizátoři / Členové výboru občanů:
  • Zástupce/zástupkyně: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Náhradník/náhradnice: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ostatní členové: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Internetové stránky: Další jazykové verze: FR
Příloha: Další jazykové verze: FR EN
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory: