Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Let me vote
Current status: Withdrawn on 29/01/2013
Commission registration number: ECI(2012)000006
Date of registration: 11/05/2012
Date of publication of this translation: 11/06/2012
Registration language: FR / Other languages available: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Subject-matter: Het aanvullen van de rechten van de Europese burgers, zoals genoemd in artikel 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, met een stemrecht voor iedere politieke verkiezing in de lidstaat waar de burger woont, in dezelfde omstandigheden als degenen met de nationaliteit van de betreffende staat.
Main objectives: Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van de politieke dimensie van het Europese project door het het gevoel van de Europese burgers te versterken dat ze deel uitmaken van een lotsgemeenschap. Met het initiatief wordt het concept van Europees burgerschap versterkt en de bewegingsvrijheid binnen de Unie vergroot. Een aanzienlijk aantal Unie-inwoners woont namelijk in een andere lidstaat dan die waar hij of zij de nationaliteit van heeft.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikels 25 en 20 paragraaf 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU
Organisers / Members of citizens' committee:
  • Representative: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Substitute: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Other members: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Website: Other languages available: FR
Annex: Other languages available: FR EN
Draft legal act:
Sources of support and funding: