Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Let me vote
Nuvarande status: Tillbakadraget den 29/01/2013
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000006
Registreringsdatum: 11/05/2012
Översättningen publicerad den: 10/07/2012
Registreringsspråk: FR / Andra språk: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Ämne: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Viktigaste mål: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Ersättare: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webbplats: Andra språk: FR
Bilaga: Andra språk: FR EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor: