Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Let me vote
Aktuálny status: Vzatá späť 29/01/2013
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000006
Dátum registrácie: 11/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 10/07/2012
Jazyk registrácie: FR / Ďalšie dostupné jazyky: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Predmet: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Hlavné ciele: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Náhradník: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Ďalší členovia: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Webová lokalita: Ďalšie dostupné jazyky: FR
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: FR EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania: