Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Let me vote
Statutul actual: Retrasă la data de 29/01/2013
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2012)000006
Data înregistrării: 11/05/2012
Data publicării acestei traduceri: 10/07/2012
Înregistrată în limba: FR / Alte versiuni lingvistice: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Obiect: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Obiective principale: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Supleant: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Alţi membri: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Site: Alte versiuni lingvistice: FR
Anexă: Alte versiuni lingvistice: FR EN
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare: