Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Let me vote
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 29/01/2013
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000006
Registratiedatum: 11/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 10/07/2012
Taal van registratie FR / Andere talen DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Onderwerp: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Belangrijkste doelen: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Plaatsvervanger: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Andere leden: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Website: Andere talen FR
Bijlage: Andere talen FR EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen: