Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Let me vote
Status kurrenti: Irtirata f'din id-data 29/01/2013
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2012)000006
Data tar-reġistrazzjoni: 11/05/2012
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 10/07/2012
Lingwa tar-reġistrazzjoni: FR / Lingwi oħrajn disponibbli: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Suġġett: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Għanijiet ewlenin: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Sostitut: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Membri oħrajn: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Websajt: Lingwi oħrajn disponibbli: FR
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: FR EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament: