Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Let me vote
Dabartinis statusas: Atsiimta 29/01/2013
Komisijos registracijos numeris: ECI(2012)000006
Registracijos data: 11/05/2012
Šio vertimo paskelbimo data: 10/07/2012
Registracijos kalba: FR / Kitos kalbos: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Dalykas: Stiprināt LESD 20. panta 2. punktā noteiktās tiesības, piešķirot citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem ES pilsoņiem tiesības balsot visās politiskajās vēlēšanās mītnes valstī, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
Pagrindiniai tikslai: Iniciatīvas mērķis ir attīstīt Eiropas projekta politisko dimensiju, nostiprinot iedzīvotāju apziņu par to ka viņus vieno kopīgs liktenis. Tas palīdzētu: - Veicināt Eiropas pilsoniskās apziņas jēdzienu - Sekmēt pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā; Turklāt tas varētu sekmēt balstiesību zaudējumu novēršanu, ar ko pašlaik saskaras ievērojams skaits to ES pilsoņu, kuri ir ilgtermiņa iedzīvotāji citās dalībvalstīs.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: LESD 25. pants, LESD 20. panta 2. punkts.
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
  • Atstovas: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Pavaduotojas: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Kiti nariai: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Interneto svetainė: Kitos kalbos: FR
Priedas: Kitos kalbos: FR EN
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai: